فهرست فایل های دستورالعمل ها
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf نگهداری، تعمیرات و بهسازی تأسیسات تقاطعهای غیر همسطح شهری و زیرگذرهای عابر پیاده ۵.۴۵ مگابایت دریافت فایل
pdf پیشگیری از ویروس کرونا در پروژه های عمرانی ۲.۵۴ مگابایت دریافت فایل
pdf گردآوری مشخصات فنی تأسیسات شهری ۳.۰۸ مگابایت دریافت فایل
pdf تأمین و واگذاری انشعابات شهری ۲.۵۶ مگابایت دریافت فایل
pdf بررسی کیفیت مصالح ۱.۱۴ مگابایت دریافت فایل
pdf اجرا و نظارت بر لکه گیری آسفالت شهری ۲.۱۷ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل جبران خسارت تاسیسات ۱.۳۷ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نمونه برداری و کسر بهای کفپوش بتنی ۱.۲۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نمونه برداری و کسر بهای جدول، ماهیچه و کف بتنی ۱.۳۴ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نمونه برداری و کسر بهای بتن ۱.۴۴ مگابایت دریافت فایل