فهرست فایل ها
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf دستورالعمل توانسنجی کیفی پیمانکاران عمرانی معاونت عمران، حمل ونقل و ترافیک (ستادی و منطقه ای ) ۱.۳۷ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل ایمنی انحراف ترافیک ۳.۴۶ مگابایت دریافت فایل
pdf فهرست بهاء تجهیزات ترافیکی _ سال1400 ۷.۴۵ مگابایت دریافت فایل
pdf فهرست بهای نگهداری و تعمیر تأسیسات و زیر ساخت های شهری سال 1400 شهرداری مشهد ۳.۴۴ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت ۳.۹۷ مگابایت دریافت فایل
pdf نگهداری، تعمیرات و بهسازی تأسیسات تقاطعهای غیر همسطح شهری و زیرگذرهای عابر پیاده ۵.۴۵ مگابایت دریافت فایل
pdf پیشگیری از ویروس کرونا در پروژه های عمرانی ۲.۵۴ مگابایت دریافت فایل
pdf گردآوری مشخصات فنی تأسیسات شهری ۳.۰۸ مگابایت دریافت فایل
pdf تأمین و واگذاری انشعابات شهری ۲.۵۶ مگابایت دریافت فایل
pdf بررسی کیفیت مصالح ۱.۱۴ مگابایت دریافت فایل