فهرست طبقات
شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰ ۱۵۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2b7Ziti02LHZgdiqIDcwINiv2LHYtdiv2Yog2b7YsdmI2pjZhyDYqtmC2KfYt9i5INi62YrYsSDZh9mF2LPYt9itINin2KjZiNi32KfZhNio

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبرداد؛

پیشرفت 70 درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح ابوطالب

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: تقاطع غیر همسطح ابوطالب در حال حاضر از حدود70 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، خلیل الله کاظمی دراین خصوص افزود: پروژه تقاطع غیر همسطح ابوطالب با هدف برقراری ارتباط میان بولوار ابوطالب شمالی با بزرگراه شهید چراغچی و همچنین بخش مرکزی شهر، هفتم اردیبهشت امسال آغاز شد.
وی اضافه کرد: درحال حاضر بزرگراه شهید چراغچی به عنوان یک شریان حیاتی با بولوار ابوطالب به صورت یک سه راهی تقاطع دارد که به وسیله دوربرگردان تازه تاسیس غیر همسطح با فاصله مناسب در دوسمت بولوار تکمیل شده است، که با اجرای تقاطع غیر همسطح ابوطالب، بخش جنوبی بولوار با عبور از بزرگراه شهید چراغچی به بخش شمالی متصل خواهد شد.
کاظمی تصریح کرد: اجرای این پروژه در سهولت تردد و کنترل تبادل ترافیک میان بزرگراه شهید چراغچی و بولوار ابوطالب تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت وهمچنین دسترسی بولوار ولیعصر به راه جانبی شمالی بزرگراه شهید چراغچی و بولوار ابوطالب شمالی را تامین خواهد کرد.
وی ادامه داد: پل اصلی تقاطع ابوطالب با عرشه تیرپیش ساخته بتنی به طول حدود 187 مترو انجام 5700 مترمربع عملیات خاکی در حال اجرا است.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد افزود: تقاطع غیر همسطح ابوطالب با اجرای پل، فضای سبز، نورپردازی و جابجایی معارض اسفند امسال آماده بهره برداری خواهد شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2345952987671
Qt: 0.79561042785645