متن معاونت حمل و نقل

خلیل الله کاظمی

  خدمات الکترونیک

 • نقشه آنلاین شهر مشهد
 • مسیریابی خطوط
 • همراه پارک
 • نرخ سرویس مدارس
 • فعال سازی پیامکی کسر شارژ خودرو
 • سایت های شهرداری
 • شارژ من کارت
 • باریاب
 • خرید بلیط
 • پرداخت موبایلی